Vážené dámy, vážení páni!

Už roky využívajú veľvyslanectvá a zástupcovia medzinárodných organizácií naše odborné vedomosti a znalosti na to, aby sme Vás mohli presídliť do nových pracovísk a Vy ste tak mohli rýchlo a bez problémov zastupovať záujmy Vašich občanov.

Preídlenie je veľmi špecifický proces a za všetko, čo s týmto krokom súvisí sa Vám zaručí spoločnosť STARELOCATION. Diskrétnosť, obozretnosť, spoľahlivosť, právne a logistické know-how, uschovanie alebo následné znovudoručenie majetku ( či už ide o starožitný nábytok, ťažký trezor, osobné cennosti alebo rôzne úradné dokumenty ). Každý jeden krok, detail a služby dopredu plánujeme s ohľadom na všetky uvedené skutočnosti.

STARELOCATION BRATISLAVA je samostatná sťahovania spoločnosť, ktorá spĺňa kritéria kvality, podľa vzoru jej materskej spoločnosti Stangl International, so sídlom vo Viedni.

Ročne zrealizujeme veľké množstvo presídlení v rámci celého sveta a samozrejme v rámci Slovenska. Zvláštny ohľad berieme na presídlenie diplomatických korporácií, čoho dôkazom jej aj to, že sa môžeme tešiť s veľkého množstva pozitívnych referencií. Ako majiteľ spoločnosti a vedúci podniku ( už 4. generácie ) sa osobne starám a vybavujem požiadavky veľvyslanectiev, ku ktorým sa následne vypracuje individuálna cenová ponuka aj časový plán. Ten bude po odsúhlasení zrealizovaný a počas celého procesu sledovaný.

Spoľahnite sa na STARELOCATION - "Všade vo svete, všade s Vami".

Rudolf Stangl