Základné podnikateľské zásady spoločnosti

  • Vrcholným cieľom je spokojnosť zákazníkov a zamestnancov
  • STARELOCATION zodpovedá za kooperatívny štýl riadenia s maximálnou mierou osobnej zodpovednosti zamestnancov
  • Budovanie rodinného tímového ducha v spoločnosti
  • Neustále inovatívne prispôsobovanie sa hospodárskemu rozvoju
  • Kvalita je pre nás dôležitejšia ako kvantita